Przypominamy uprzejmie, że to już ostatnie dni z gęsiną w naszym menu, które skończy się 9 grudnia. Zapraszamy :)